10 Muharrem'de Yedi Defa Okunacak Duâ


Yetmiş defa:

'dan sonra


 

 
"Yâ Rabbi! Yapdıklarımın şerrinden sana sığınırım: Ve senin bana in'âm ve ihsan etdiğin ni'-metleri ikrar ve i'tirâf ederim. Kendi kusur ve günâhlarımı da ikrar ve i'tirâf ederim."